Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét arra, hogy internetes oldalunk használatát megelőzően olvassák el jelen általános szerződési feltételeinket, mert annak használatával a felhasználó automatikusan elismeri, elfogadja változatlan formában az abban rögzített feltételeket.

1. Általános rendelkezések

A jelen szerződéses feltételek Petrányi Borterasz Kft. (8229 Csopak, Fülemüle utca 2.), mint Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által Petrányi Pince fantázianév mellett működtetett, elektronikus, on-line boltjában történő vásárlásra érvényesek, a jelen feltételek alapján kötött szerződés elektronikus úton történő szerződéskötésnek minősül. Kizárólag 18 éven felüli személyek megrendeléseit áll módunkban elfogadni, és a megrendelt termékeket a szállítás során kizárólag 18 éven felüli személyeknek áll módunkban átadni. A vásárláshoz a honlapon történő regisztráció szükséges. A jelen szerződéses feltételek elfogadásával és a megrendeléshez szükséges adatok megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató vállalkozó személyes adatait a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatvédelmi tájékoztatónak megfelelő módon kezelje, feldolgozza. A jelen honlapon keresztül történő megrendeléssel létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződés nyelve magyar. A szerződéseket emailes formában tároljuk rendszerünkben (papír alapon csak a megrendelések számláit).

2. Megrendelés menete

A www.petranyipince.hu weboldalon van lehetőség kiválasztani a megrendelni kívánt terméket és darabszámot. A weboldalon rendelhető rendelési egység 1 karton (6 palack), mely többféle borból is összeválogatható. A legkisebb rendelhető mennyiség 1 karton.

A megrendelni kívánt termékeket a darabszám meghatározását követően a „kosárba” gomb megnyomásával lehet kiválasztani. A megrendelni kívánt termékek kiválasztását követően a „kosár” gombra kattintva lehet ellenőrizni és módosítani a kosár tartalmát. A kosár tartalmának ellenőrzését követően a „Rendelés” gombra kattintva a megrendelő adatait kell kitölteni; a csillaggal megjelölt adatok kitöltése kötelező. Ugyanezen az oldalon választhatja ki a szállítás és fizetés módját is. A rendelési adatok kitöltését és ellenőrzését követően a „Rendelés megerősítése” gombra kattintva küldheti el megrendelését. A „Rendelés megerősítése” gombra kattintás fizetési kötelezettséggel járó megrendelést eredményez, és egyúttal a jelen szerződéses feltételek kötelező érvényű elismerésének is minősül. A pontatlan, illetve hibás adatok megadása miatt felmerült esetleges késedelemért, szállítási nehézségekért a bárminemű felelősséget a Szolgáltató kizárja. A szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre, mely visszaigazolást az Ön által megadott e-mail címre küldjük. Amennyiben 48 órán belül nem kap e-mail útján visszaigazolást, mentesül az ajánlati kötöttség alól.

3. Szállítás feltételei

a.) Személyes átvétel: a megrendelt termékeket – választása szerint – személyesen átveheti :

 • 8229 Csopak, Homokbánya u. 31. címen, előzetesen telefonon (+36 30 563 2085 telefonszámon) egyeztetett időpontban;
 • 1112 Budapest, Budaörsi út 179. címen, mint átvételi ponton, munkaidőben (munkanapokon 9 óra és 17 óra között) előzetesen telefonon (+36 30 515 7953 telefonszámon) egyeztetett időpontban.
 • 1195 Budapest, Üllői út 309. címen, mint átvételi ponton, munkaidőben (munkanapokon 9 óra és 17 óra között) előzetesen telefonon (+36 30 515 7953 telefonszámon) egyeztetett időpontban.
 • 1106 Budapest, Kerepesi út 105. címen, mint átvételi ponton, munkaidőben (munkanapokon 9 óra és 17 óra között) előzetesen telefonon (+36 30 515 7953 telefonszámon) egyeztetett időpontban.

Személyes átvétel esetén kiszállítási díj nem kerül felszámításra. Az átvételre a megrendelés visszaigazolásától számított 3 napon belül van lehetőség. Amennyiben a termék átvételére 10 napon belül nem került sor, úgy a szerződés lehetetlenül, a megrendelt termék visszaszállításra kerül a Szolgáltató központjába újraértékesíthető/megrendelhető státuszba helyezve azt.

b.) Ingyenes kiszállítás 2 karton mennyiség feletti megrendelése esetén A szállítást a megadott kiszállítási címre, de nem szükségszerűen a megrendelő részére végezzük. Amennyiben a megrendelt árut nem veszi át senki a szállítás helyén, úgy megkíséreljük felvenni a kapcsolatot telefonon vagy e-mailen az újabb szállítás időpontjának egyeztetése érdekében, mely esetben a szállítás határideje 8 munkanapra növekszik.

A www.petranyipince.hu weboldalon kiszállítással megrendelt termékeket a 24H futárszolgálat szolgáltatása útján, csomagként szállítja ki.

A szállítás meghiúsul, ha (i) akár az első szállítás megkísérlésével is megtagadják az átvételt, mely esetben második szállításra nem kerül sor, ha (ii) a második szállítás alkalmával sem veszi át senki a megrendelt árut a szállítás helyén. A szállítás meghiúsulása esetén a szerződés lehetetlenül, melyről e-mail útján értesítjük.

Külföldre történő megrendelést sajnos nem áll módunkban teljesíteni.

4. Fizetési feltételek, árak

Az alábbi fizetési módok közül választhat:

 1. Személyes átvétellel vagy a Szolgáltató általi házhozszállítással történő vásárlás esetén készpénzzel, előre utalással
 2. Postai kézbesítés esetén előre utalással.

Sem a személyes átvétel során, sem a postai úton történő kiszállítás esetén nincs lehetőség bankkártyás fizetésre.

Magyarország területén érvényes szállítási költségek (bruttó -áfával növelt összegek):

 • 1 karton szállítási ktge 1.560,-Ft
 • 2 karton mennyisgétől ingyenes a szállítás

Áraink minden esetben forintban értendők, bruttó árakat jelentenek, és tartalmazzák az Áfát. A termékek ára a szállítási költségeket nem tartalmazza. A Szolgáltató a termékeket a vételár hiánytalan kiegyenlítése esetén, annak feltételével adja át, addig a tulajdonjogot fenntartja.

A fenti szállítási díjak a megadott szállítási címen az utcán, a gépkocsinál történő átadásra vonatkoznak. Emeletre való felhordást a szállítási költség nem tartalmaz.

A vásárlásról kiállított számla minden esetben a megrendelt áru átadásával egyidejűleg, a csomagolásban kerül átadásra.

5. Hibás teljesítés esetére vonatkozó szabályok

Szavatoljuk, hogy termékeink megfelelnek a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvényben meghatározott követelményeknek.

Hibás teljesítésnek minősül, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem minősül hibás teljesítésnek, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett.

Az átvétel alkalmával a megrendelő azt köteles ellenőrizni, hogy a leszállított áru sérült-e. Amennyiben a szállítás során megrendelő ezt elmulasztja ellenőrizni, utólag nem támaszthat hibás teljesítéssel kapcsolatos igényt a szállításból eredő sérülésekből fakadóan.

Az ellenőrzés alkalmával a csomagoláson ill. a termékeken észlelt sérülés (szakadás, ázás, törés, stb.) esetén a megrendelő jegyzőkönyv felvételét köteles kérni, és ne vegye át a terméket. Reklamációját így tudja a Szolgáltató érdemben kezelni.

Termékszavatosság

Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. így termékszavatossági igény az előállítóval vagy a forgalmazóval szemben érvényesíthető. A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 • a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 • a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Kellékszavatosság

A fogyasztó a Szolgáltatóval, mint vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Szavatossági igényként – a fogyasztó választása szerint - elsődlegesen kijavítást, illetve ha ezt a megrendelt termék jellege nem teszi lehetővé, kicserélést kérhet, másodlagosan árleszállítást igényelhet, illetve elállhat a szerződéstől, azzal, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Kicserélés esetén 15 napon belül vállaljuk a kicseréléssel érintett termékek szállítását. A választott kellékszavatossági jogról egy másikra is át lehet térni, az áttérés költségét azonban a fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A megrendelt termékek minőségével kapcsolatos szavatossági igényét haladéktalanul, legkésőbb a szállítás napját követő két hónapon belül jelentheti. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető.

Kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, az elévülési idő egy év.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Jótállás

A fogyasztót a 151/2003. (IX.22.) Korm. rend. alapján jótállási jog illeti meg a 10.000.- Ft eladási ár feletti, a Korm. rend. 1. sz. mellékletében feltüntetett ingóságok tekintetében.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor

Ezen jótállási jog kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárlókat illeti meg, a fogyasztónak nem minősülő személyek tekintetében, továbbá a fogyasztók által a Korm, rend. mellékletében nem szereplő ingóságok tekintetében a Szolgáltató. szerződésen alapuló jótállási kötelezettséget nem vállal.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, de egyébként a jótállásból fakadó jogok az a. és a b. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül gyakorolhatóak.

6. Elállás

A fogyasztót a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklási kötelezettség nélkül megilleti az elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, azaz a megrendelés napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállás jogát a fogyasztó az alábbi linkről letölthető minta kitöltésével és e-mailen történő elküldésével/kifejezett írásbeli nyilatkozattal, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal gyakorolhatja A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha az elálló nyilatkozatot a fogyasztó a határidő előtt elküldte. Elállásra szóban/telefonon keresztül is van lehetőség.

Ha a Szolgáltató az elállási lehetőségre vonatkozó tájékoztatást elmulasztotta, az elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik, ha azonban a Szolgáltató a 14 napos elállási határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül megadta a fogyasztónak az elállásra vonatkozó meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

A fogyasztó elállása esetén köteles a fogyasztó a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszajuttatni a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítésre eltérő megállapodás hiányában ugyanolyan fizetési móddal kerül sor, ahogyan a megrendelés során történt. A Szolgáltatót azonban mindaddig visszatartási jog illeti meg, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte a Szolgáltató, 8229 Csopak, Homokbánya u. 31. című székhelyére.

Elállás esetén a termék visszaszállítása közvetlen költsége a fogyasztót terheli. (

Amennyiben a fogyasztó a termék visszaszolgáltatása során nem a legkevésbé költséges, a szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választotta, elállás esetén az ebből eredő többletköltséget a Szolgáltató nem köteles megtéríteni.

Bármilyen károsodás éri a terméket a fogyasztó révén, az értékcsökkenést a fogyasztónak meg kell térítenie.

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

Csere

Csere az áru átvételétől számított 14 napon belül kérhető, azzal, hogy a visszaküldés és az újbóli csomagküldés költsége a megrendelőt terheli. Csak hiánytalan, felbontatlan, eredeti csomagolású, nem használt terméket áll módunkban kicserélni.

I. Adatvédelem

A Szolgáltató. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint végzi az adatkezelést.

II. Jogi nyilatkozat

A Szolgáltató. weboldalán megjelenő valamennyi tartalom (ideértve különösen az elhelyezett szöveges tartalmat, képeket, logokat, védjegyeket, grafikai megoldásokat) a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik, ezek szerzői, illetve védjegyjogi oltalom alatt állnak. A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában a weboldalán megjelenő tartalom egy részét vagy egészét tilos másolni, reprodukálni, átalakítani, tárolni, felhasználni. A honlap tartalmának jogellenes használata polgári jogi és büntetőjogi következményeket vonhat maga után. A Szolgáltató. törekszik a honlap naprakész állapotban való tartására és az ott megjelenő adatok, információk pontosságára, ugyanakkor honlapon megjelenő esetleges téves információkért, a honlap működésének esetleges akadozásáért vagy leállásáért, továbbá az ebből a tényből keletkező károkért a Szolgáltató. felelősséget nem vállal.

III. Panaszkezelés

Fogyasztói panasz esetén a panasz részletes leírását e-mailben vagy postai úton lehetséges megküldeni. A Szolgáltató. a panasz kézhezvételétől számított 30 napon belül kivizsgálja és írásbeli választ küld a panasszal egyező módon e-mailen vagy postai úton.

Amennyiben a panasz elutasításra kerül, a fogyasztónak minősülő vásárló Békéltető Testülethez fordulhat a panasz elutasításától számított 30 napon belül. Békéltető testületi eljárásban a vállalkozót együttműködési kötelezettség terheli. A Békéltető Testület elérhetősége:

A Veszprém megyei Békéltető Testület székhelye:
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefon: 06-88-814-111
Fax: 06-88-412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
honlap: www.bekeltetes.hu

A Békéltető Testülethez online vitarendezési fórumként is fordulhat panaszával, az alábbi honlapon keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr

A Békéltető Testület eljárása illetékmentes. A Szolgáltató. ezúton nyilatkozik, hogy a békéltető eljárásban részt vesz, ott vállalja a nyilatkozattételt, ám a Békéltető Testület döntését magára kötelezőnek nem ismeri el, azt csak ajánlásként fogadja el.

IV. Impresszum

Szolgáltató:
Petrányi Borterasz Kft.
Székhely: 8229 Csopak, Fülemüle utca 2.
Adószám: 14136508-2-19
Nyilvántartó hatóság: Balatonfüredi Járási Hivatal
Telefon: +36 30 683 4300
E-mail: info@petranyipince.hu

Szerződés nyelve: Magyar
Számlaszám:
Elektronikus Ügyfélszolgálat/Email: info@petranyipince.hu
Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 30 515 7953 (Munkanapokon 9-16 óráig)
Webcím: www.petranyipince.hu
Felelős kapcsolattartó: Mayer Veronika
Nyitva tartás: Hétfőtől – Péntekig 9-16- ig, Szombaton: 12-21.00-ig
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-141044/2018

A honlap tárhelyszolgáltatójának adatai:
Név: Infosector Kft.
Email: support@infosector.hu
Székhely: 2013 Pomáz, Kond utca 14.
Adószám: 14280597-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-119475

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Iratkozzon fel a Petrányi Pince hírlevelére, és értesüljön elsőként a legfrissebb borkínálatunkról, legújabb eseményeinkről.

Feliratkozás

Nyitva tartás

A Petrányi Pince nyitva tartása