Kisfaludy Programme information

1. Általános rendelkezések

A jelen szerződéses feltételek Petrányi Borterasz Kft. (székhelye: 8229 Csopak, Fülemüle utca 2. nyilvántartó bíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága; nyilvántartási száma: Cg. 19-09-509933), mint Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által Petrányi Pince fantázianév mellett működtetett, elektronikus, on-line boltjában történő vásárlásra érvényesek, a jelen feltételek alapján kötött szerződés elektronikus úton történő szerződéskötésnek minősül. Szolgáltató kijelenti, hogy a Ptk. 6:78. § (2) bek. alapján az ÁSZF nem tartalmaz olyan feltételeket, amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, valamint a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy a felek között esetlegesen korábban alkalmazott szerződés valamely kikötésétől eltérnek.

Kizárólag 18 éven felüli személyek megrendeléseit áll módunkban elfogadni, és a megrendelt termékeket a szállítás során kizárólag 18 éven felüli személyeknek áll módunkban átadni. A vásárláshoz a honlapon történő regisztráció nem szükséges, de a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat rögzíteni kell. A jelen szerződéses feltételek elfogadásával és a megrendeléshez szükséges adatok megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató vállalkozó személyes adatait a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatvédelmi tájékoztatónak megfelelő módon kezelje, feldolgozza. A jelen honlapon keresztül történő megrendeléssel létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésne. A szerződés nyelve magyar. A szerződéseket a Szolgáltató nem iktatja, az utólagosan nem hozzáférhető. (papír alapon csak a megrendelések számláit őrzi).

2. Megrendelés menete

A www.petranyipince.hu weboldalon van lehetőség kiválasztani a megrendelni kívánt terméket és darabszámot. A weboldalon rendelhető rendelési egység 1 karton (6 palack), mely többféle borból is összeválogatható. A legkisebb rendelhető mennyiség 1 karton.

A megrendelni kívánt termékeket a darabszám meghatározását követően a „kosárba” gomb megnyomásával lehet kiválasztani. A megrendelni kívánt termékek kiválasztását követően a „kosár” gombra kattintva lehet ellenőrizni és módosítani a kosár tartalmát. A kosár tartalmának ellenőrzését követően a „Rendelés” gombra kattintva a megrendelő adatait kell kitölteni; a csillaggal megjelölt adatok kitöltése kötelező. Ugyanezen az oldalon választhatja ki a szállítás és fizetés módját is. A rendelési adatok kitöltését és ellenőrzését követően a „Rendelés megerősítése” gombra kattintva küldheti el megrendelését. A megrendelés csak abban az esetben véglegesíthető, amennyiben a megrendelő valamennyi adatbevitelt igénylő mezőt kitöltött, továbbá a jelen ÁSZF rendelkezéseinek, illetve a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában és adatkezelési szabályzatában foglaltak elfogadására vonatkozó nyilatkozatot tett a véglegesítést aktiváló parancs mellett található jelölőnégyzetben elhelyezett jelölés révén.

A „Rendelés megerősítése” gombra kattintással kötelező érvényű vásárlási ajánlatot tesz a „kosár”-ban található termékek megvásárlására, amely fizetési kötelezettségvállalással járó megrendelést eredményez. A pontatlan, illetve hibás adatok megadása miatt felmerült esetleges késedelemért, szállítási nehézségekért a bárminemű felelősséget a Szolgáltató kizárja. A szerződés a megrendelés visszaigazolásával – ráutaló magatartással - jön létre, mely visszaigazolást az Ön által megadott e-mail címre küldjük. A visszaigazolást tartalmazó e-mail üzenetben rögzítésre kerül a megrendelt termék, a termék mennyisége, a rendelés száma, a szállítás és a fizetés módja, valamint a honlapon közzétett ár. Amennyiben 48 órán belül nem kap e-mail útján visszaigazolást, mentesül az ajánlati kötöttség alól.

Az adatbeviteli hibáknak a Rendelés megerősítése megjelölését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

 • A "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.
 • A személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, stb…) a regisztrációhoz kapcsolódóan bármikor ellenőrizhetők, változtathatók a személyes adatok menüpontban.
 • A Rendelés megerősítése menüpontban, megrendelés leadása előtt a megrendelő áttekintheti a rendelése adatait. A megrendelés megerősítését követően a módosítás vagy törlés a szolgáltató info@petranyipince.hu e-mail címére történő közléssel jelezhető. Amennyiben azt követően kerül törlésre a megrendelés, hogy Szolgáltató már átadta a megrendelt terméket a fuvarozónak, úgy ezesetben a 6. pont szerinti elállásnak van már csak helye.

3. Szállítás feltételei

a.) Személyes átvétel: a megrendelt termékeket – választása szerint – személyesen átveheti :

 • 8229 Csopak, Fülemüle u.2. címen, előzetesen telefonon (+36 30 515 7953 telefonszámon) egyeztetett időpontban;

 • 1112 Budapest, Budaörsi út 179. címen, mint átvételi ponton, munkaidőben (munkanapokon 9 óra és 17 óra között) előzetesen telefonon (+36 30 515 7953 telefonszámon) egyeztetett időpontban.

 • 1195 Budapest, Üllői út 309. címen, mint átvételi ponton, munkaidőben (munkanapokon 9 óra és 17 óra között) előzetesen telefonon (+36 30 515 7953 telefonszámon) egyeztetett időpontban.

 • 1106 Budapest, Kerepesi út 105. címen, mint átvételi ponton, munkaidőben (munkanapokon 9 óra és 17 óra között) előzetesen telefonon (+36 30 515 7953 telefonszámon) egyeztetett időpontban.

Személyes átvétel esetén kiszállítási díj nem kerül felszámításra. Az átvételre a megrendelés visszaigazolásától számított 3 napon belül van lehetőség. Amennyiben a termék átvételére 10 napon belül nem került sor, úgy a szerződés lehetetlenül, a megrendelt termék visszaszállításra kerül a Szolgáltató központjába újraértékesíthető/megrendelhető státuszba helyezve azt.

b.) Ingyenes kiszállítás 2 karton mennyiség feletti megrendelése esetén A szállítást a megadott kiszállítási címre, de nem szükségszerűen a megrendelő részére végezzük. Amennyiben a megrendelt árut nem veszi át senki a szállítás helyén, úgy megkíséreljük felvenni a kapcsolatot telefonon vagy e-mailen az újabb szállítás időpontjának egyeztetése érdekében, mely esetben a szállítás határideje 8 munkanapra növekszik.

A www.petranyipince.hu weboldalon kiszállítással megrendelt termékeket a Sameday (Delivery Solutions Zrt.) szolgáltatása útján, csomagként szállítja ki.

A szállítás meghiúsul, ha (i) akár az első szállítás megkísérlésével is megtagadják az átvételt, mely esetben második szállításra nem kerül sor, ha (ii) a második szállítás alkalmával sem veszi át senki a megrendelt árut a szállítás helyén. A szállítás meghiúsulása esetén a szerződés lehetetlenül, melyről e-mail útján értesítjük.

Külföldre történő megrendelést sajnos nem áll módunkban teljesíteni.

4. Fizetési feltételek, árak

Az alábbi fizetési módok közül választhat:

 1. Személyes átvétellel vagy a Szolgáltató általi házhozszállítással történő vásárlás esetén készpénzzel, előre utalással

 2. Futárszolgálattal történő kézbesítés esetén előre utalással.

Sem a személyes átvétel során, sem a futárszolgálat útján történő kiszállítás esetén nincs lehetőség bankkártyás fizetésre.

Magyarország területén érvényes szállítási költségek (bruttó -áfával növelt összegek):

 • 1 karton szállítási ktge 1.870,-Ft

 • 2 karton mennyiségtől ingyenes a szállítás

Áraink minden esetben forintban értendők, bruttó árakat jelentenek, és tartalmazzák az Áfát. A termékek ára a szállítási költségeket nem tartalmazza. A Szolgáltató a termékeket a vételár hiánytalan kiegyenlítése esetén, annak feltételével adja át, addig a tulajdonjogot fenntartja.

A fenti szállítási díjak a megadott szállítási címen az utcán, a gépkocsinál történő átadásra vonatkoznak. Emeletre való felhordást a szállítási költség nem tartalmaz.

A vásárlásról kiállított számla minden esetben a megrendelt áru átadásával egyidejűleg, a csomagolásban kerül átadásra.

5. Hibás teljesítés esetére vonatkozó szabályok

Szavatoljuk, hogy termékeink megfelelnek a szőlészetről és a borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvényben meghatározott követelményeknek.

Hibás teljesítésnek minősül, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem minősül hibás teljesítésnek, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett.

Az átvétel alkalmával a megrendelő szemrevételezéssel köteles ellenőrizni a termék mennyiségét vagy hiányát, valamint a leszállított termék csomagolásának fizikai sérülését (szakadás, törés, beázás stb.). Amennyiben a termék átadásakor megrendelő ezt elmulasztja ellenőrizni, utólag nem támaszthat hibás teljesítéssel kapcsolatos igényt ezen hiányosságokból fakadóan. E rendelkezés nem érinti ugyanakkor a megrendelő azon jogát, hogy a termék szemrevételezéssel vagy átvételkor nem észlelhető hiányosságai, sérülései, minőségi, mennyiségi vagy egyéb hibái tekintetében szavatossági jogait gyakorolja.

Az átadáskori ellenőrzés alkalmával észlelt hiba vagy hiány esetén a megrendelő jegyzőkönyv felvételét köteles kérni, melyet a szállító köteles biztosítani, teljesíteni. A jegyzőkönyvet mindkét fél aláírja, 1 példánya a megrendelőt illeti.

Termékszavatosság

Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. így termékszavatossági igény az előállítóval vagy a forgalmazóval szemben érvényesíthető. A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

 • a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

 • a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Kellékszavatosság

A megrendelő a Szolgáltatóval, mint vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Szavatossági igényként – a fogyasztó választása szerint - elsődlegesen kijavítást, illetve ha ezt a megrendelt termék jellege nem teszi lehetővé, kicserélést kérhet, másodlagosan árleszállítást igényelhet, illetve elállhat a szerződéstől, azzal, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Kicserélés esetén 15 napon belül vállaljuk a kicseréléssel érintett termékek szállítását. A választott kellékszavatossági jogról egy másikra is át lehet térni, az áttérés költségét azonban a fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A megrendelt termékek minőségével kapcsolatos szavatossági igényét haladéktalanul, legkésőbb a szállítás napját követő két hónapon belül jelentheti. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető.

A fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, az elévülési idő egy év.

Fogyasztónak nem minősülő megrendelő kellékszavatossági igénye egy év alatt évül el.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a fogyasztó kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba tényén és annak közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Jótállás

A fogyasztót a 151/2003. (IX.22.) Korm. rend. alapján jótállási jog illeti meg a 10.000.- Ft eladási ár feletti, a Korm. rend. 1. sz. mellékletében feltüntetett ingóságok tekintetében.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor

Ezen jótállási jog kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárlókat illeti meg, a fogyasztónak nem minősülő személyek tekintetében, továbbá a fogyasztók által a Korm, rend. mellékletében nem szereplő ingóságok tekintetében a Szolgáltató. szerződésen alapuló jótállási kötelezettséget nem vállal.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, de egyébként a jótállásból fakadó jogok az a. és a b. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül gyakorolhatóak.

6. Elállás

A fogyasztót a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklási kötelezettség nélkül megilleti az elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, azaz a megrendelés napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállás jogát a fogyasztó az alábbi linkről letölthető minta kitöltésével és e-mailen történő elküldésével/kifejezett írásbeli nyilatkozattal, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal gyakorolhatja A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha az elálló nyilatkozatot a fogyasztó a határidő előtt elküldte. Elállásra szóban/telefonon keresztül is van lehetőség.

Ha a Szolgáltató az elállási lehetőségre vonatkozó tájékoztatást elmulasztotta, az elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik, ha azonban a Szolgáltató a 14 napos elállási határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül megadta a fogyasztónak az elállásra vonatkozó meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

A fogyasztó elállása esetén köteles a fogyasztó a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszajuttatni a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítésre eltérő megállapodás hiányában ugyanolyan fizetési móddal kerül sor, ahogyan a megrendelés során történt. A Szolgáltatót azonban mindaddig visszatartási jog illeti meg, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte a Szolgáltató, 8229 Csopak, Fülemüle utca 2. című székhelyére.

Elállás esetén a termék visszaszállítása közvetlen költsége a fogyasztót terheli.

Amennyiben a fogyasztó a termék visszaszolgáltatása során nem a legkevésbé költséges, a szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választotta, elállás esetén az ebből eredő többletköltséget a Szolgáltató nem köteles megtéríteni.

Bármilyen károsodás éri a terméket a fogyasztó révén, az értékcsökkenést a fogyasztónak meg kell térítenie.

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

Csere

Csere az áru átvételétől számított 14 napon belül kérhető, azzal, hogy a visszaküldés és az újbóli csomagküldés költsége a megrendelőt terheli. Csak hiánytalan, felbontatlan, eredeti csomagolású, nem használt terméket áll módunkban kicserélni.

I. Adatvédelem

A Szolgáltató. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint végzi az adatkezelést.

II. Jogi nyilatkozat

A Szolgáltató. weboldalán megjelenő valamennyi tartalom (ideértve különösen az elhelyezett szöveges tartalmat, képeket, logokat, védjegyeket, grafikai megoldásokat) a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik, ezek szerzői, illetve védjegyjogi oltalom alatt állnak. A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában a weboldalán megjelenő tartalom egy részét vagy egészét tilos másolni, reprodukálni, átalakítani, tárolni, felhasználni. A honlap tartalmának jogellenes használata polgári jogi és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

Szolgáltató a piaci önszabályozás keretében a kereskedelmi gyakorlatában alkalmazandó magatartási kódexet nem alkotott, magára nézve kötelezőnek nem ismert el, egyúttal semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. Szolgáltató kereskedelmi gyakorlatára a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezései irányadóak.

III. Panaszkezelés

Fogyasztói panasz esetén a panasz részletes leírását e-mailben vagy postai úton lehetséges megküldeni. A Szolgáltató. a panasz kézhezvételétől számított 30 napon belül kivizsgálja és írásbeli választ küld a panasszal egyező módon e-mailen vagy postai úton.

Amennyiben a panasz elutasításra kerül, a fogyasztónak minősülő vásárló Békéltető Testülethez fordulhat a panasz elutasításától számított 30 napon belül. Békéltető testületi eljárásban a vállalkozót együttműködési kötelezettség terheli. A Békéltető Testület elérhetősége:

A Veszprém megyei Békéltető Testület székhelye:
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefon: 06-88-814-111
Fax: 06-88-412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
honlap: www.bekeltetes.hu

A Békéltető Testülethez online vitarendezési fórumként is fordulhat panaszával, az alábbi honlapon keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr

A Békéltető Testület eljárása illetékmentes. A Szolgáltató. ezúton nyilatkozik, hogy a békéltető eljárásban részt vesz, ott vállalja a nyilatkozattételt, ám a Békéltető Testület döntését magára kötelezőnek nem ismeri el, azt csak ajánlásként fogadja el.

IV. Impresszum

Szolgáltató

 • Név: Petrányi Borterasz Kft.
 • Székhely: 8229 Csopak, Fülemüle utca 2.
 • Adószám: 14136508-2-19
 • Nyilvántartó bíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
 • Nyilvántartási száma: Cg. 19-09-509933
 • Telefon: +36 30 515 7953
 • E-mail: info@petranyipince.hu
 • Szerződés nyelve: Magyar
 • Elektronikus Ügyfélszolgálat/Email: info@petranyipince.hu
 • Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 30 515 7953 (Munkanapokon 9-16 óráig)
 • Webcím: www.petranyipince.hu
 • Felelős kapcsolattartó: Tüske Gyöngyi
 • Nyitva tartás: szezonálisan változó, az aktuális nyitva tartást a honlapon tesszük közzé

A honlap tárhelyszolgáltatójának adatai

 • Név: Infosector Kft.
 • Email: support@infosector.hu
 • Székhely: 2013 Pomáz, Kond utca 14.
 • Adószám: 14280597-2-13
 • Cégjegyzékszám: 13-09-119475

Szállítócég datai

 • Név: Delivery Solutions Zrt.
 • Telefonszám: +36 1 374 3890
 • E-mail: info@sameday.hu
 • Ügyfélszolgálat nyitvatartási idő: H 08:00 – 20:00, K-P 8:00-17:00
 • Székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép
 • Adószám: 28730978-2-41

Subscribe to our newsletter

Subscribe to the Petrányi Winery newsletter and be the first to know about our latest wine list and events.

Subscription

Opening hours

Opening hours of the Petrányi Winery